Đố Kinh Thánh – Ma-thi-ơ – Phần 7

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ – Phần 7 Họ và tên Điện thoại 1. Sự gì không xảy ra khi Chúa GIê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự? Bức mạn trong đền thờ bị xé làm 2 từ trên xuống dưới Mồ mả mở ra, nhiều thây…

Đố Kinh Thánh – Ma-thi-ơ – Phần 6

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ – Phần 6 Họ và tên Điện thoại 1. Chúa Giê-xu cầu nguyện bao nhiêu lần trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi bị bắt? 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần2. Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ đã phản Ngài, thấy Chúa Giê-xu bị kết…

Đố Kinh Thánh – Ma-thi-ơ – Phần 5

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ – Phần 5 Họ và tên Điện thoại 1. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai ______ (Mat 15:14) Sẽ ngã nhào Sẽ cùng té xuống hố Sẽ không tới được đích Sẽ chẳng biết đường đi2. Địa chỉ câu…

Đố Kinh Thánh – Ma-thi-ơ – Phần 4

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ – Phần 4 Họ và tên Điện thoại 1. Hỡi những kẻ ______, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Mat 11:28) Mệt mỏi Yếu đuối A & C đúng Gánh nặng2. Các quỷ nhập vào 2 người…