Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 2

Họ và tên Điện thoại
1. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong ________, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.
2. Giê-xu là tên của ai đặt cho con trẻ?
3. Ai là người ra chiếu chỉ về việc lập sổ dân trong cả thiên hạ?
4. Thiên sứ báo tin gì cho mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng?
5. Đến ngày thứ mấy thì con trẻ được đặt tên là Giê-xu?
6. Bọn chăn chiên đã làm gì sau khi gặp hài nhi Giê-xu trở về
7. Thái độ của các gã chăn chiên khi thiên sứ hiện ra báo tin Chúa giáng sinh?
8. Dấu hiệu mà thiên sứ chỉ cho mấy kẻ chăn chiên đi tìm gặp Chúa Giê-xu
9. Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, ________ dưới đất, ________ cho loài người!
10. Nơi mà Giô-sép và Ma-ri sẽ trở về để khai tên vào sổ?