Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 3

Họ và tên Điện thoại
1. Chúa Giê-xu chiến thắng cám dỗ của ma quỉ trong đồng vắng bằng cách sử dụng __________?
2. Khi Chúa Giê-xu chịu phép báp tem thì Đức Thánh Linh lấy hình gì để ngự xuống trên Ngài?
3. Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ khi bao nhiêu tuổi?
4. Người nào được bày tỏ cho biết sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa?
5. Chúa Giê-xu cùng với ba mẹ lên thành Giê-ru-sa-lem vào lễ Vượt Qua vào năm _______?
6. Theo lời Giăng Báp-tít thì Chúa Giê-xu sẽ làm phép báp tem cho dân chúng bằng gì?
7. Những câu này đang miêu tả về chức vụ của ai: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
8. Đức Chúa Giê-xu _______ càng thêm, _______ càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta?
9. Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ trong bao nhiêu ngày?
10. Chúa Giê-xu đã chữa lành bệnh gì cho bà gia Phi-e-rơ?