Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 4

Họ và tên Điện thoại
1. Kẻ nào đến cùng Chúa, nghe lời Chúa và làm theo sẽ giống như:
2. Ta không phải đến gọi kẻ _________ hối cải, song gọi kẻ _________.
3. Sau khi người bại được các bạn dòng xuống từ mái nhà, Chúa Giê-xu đã làm gì trước tiên trước khi chữa lành bệnh bại cho người?
4. Chúa Giê-xu lại phán rằng: Con người cũng là Chúa __________.
5. Ma-thi-ơ (tên khác là Lê-vi) làm nghề gì?
6. Tại thành Ca-bê-na-um, người bị quỉ ám đã thừa nhận Chúa Giê-xu là ai?
7. Hãy _______ kẻ thù mình, _______ kẻ ghét mình
8. Trong ví dụ về người gieo giống, có mấy loại đất?
9. Người nào được Chúa phán: Từ nay trở đi, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người?
10. Trước khi Chúa lựa chọn 12 sứ đồ, Chúa Giê-xu đã: