Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 5

Họ và tên Điện thoại
1. Mẹ và anh em Chúa là: _________
2. "Khi Chúa Giê-xu đến dự tiệc tại nhà một người Pha-ri-si, người đàn bà xấu nết đã đến và làm gì cho Chúa Giê-xu?
3. Trong ví dụ về người gieo giống thì hình ảnh nào tượng trưng cho người nghe đạo, vui mừng nhận lấy nhưng không có rễ, chỉ tin tạm thời mà thôi?
4. Người đàn bà mất huyết được chữa lành nhờ điều gì?
5. Trong ví dụ về người gieo giống thì hột giống tượng trưng cho điều gì?
6. Chúa Giê-xu đã làm gì cho chàng trai trẻ ở thành Na-in?
7. Trong số 10 người phung được chữa lành, có mấy người quay lại ngợi khen Chúa?
8. Ai đã xưng Chúa Giê-xu là Đấng Christ?
9. Ai là người Chúa giê-xu đã đuổi bảy quĩ dữ ra khỏi?
10. Thầy đội tại thành Ca-bê-na-um sai người đến gặp Chúa Giê-xu để xin Chúa chữa lành cho ai?