Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 8

Họ và tên Điện thoại
1. Lời thiên sứ phán cùng các đàn bà đến thăm mộ Chúa
2. Khi Chúa Giê-xu bị bắt, Phi-e-rơ đã chối Chúa mấy lần?
3. Tên khu vườn mà Chúa Giê-xu đến để cầu nguyện trước khi bị bắt?
4. Tên người đã bị bắt cùng vác thập tự giá theo sau Chúa Giê-xu?
5. Câu nói mà Chúa Giê-xu đã nói trước khi tắt hơi
6. Phép lạ gì xảy ra khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá
7. Ai là người đã được Chúa Giê-xu khen vì đã dâng hết của mình có để nuôi mình
8. Vậy thì của _____ hãy trả lại cho _____,của ______ hãy trả lại cho ______
9. Khi bị đóng đinh trên thập tự, nội dung của tấm bảng trên đầu Ngài
10. Tên ngôi làng mà Chúa Giê-xu đã hiện ra cùng 2 môn đồ, đi cùng, trò chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho họ, nhưng họ không nhận ra Ngài