Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 2

Họ và tên Điện thoại
1. Hành động của Phi-e-rơ và Anh-rê khi được Chúa Giê-xu kêu gọi
2. Chúa Giê-xu kiêng ăn bao lâu khi chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng?
3. Sứ đồ Gia-cơ và Giăng là con của ai?
4. Chúa giê-xu kêu gọi ai khi đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê
5. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ ______ (Mat 4:4)
6. Hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên ______
7. Phước cho những kẻ ______, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy (Mat 5:10)
8. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà ______ (Mat 28:19)
9. Nầy là con yêu dấu của ta, ______ (Mat 3:17)
10. Có bao nhiêu phước lành trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu?