Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 6

Họ và tên Điện thoại
1. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nhận bao nhiêu tiền để nộp Chúa Giê-xu cho các thầy tế lễ cả?
2. Phi-e-rơ chối Chúa mấy lần trước khi gà gáy? (Mat 26:34)
3. ______ chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời (Mat 19:24)
4. Dấu hiệu Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm để cho các thầy tế lễ cả nhận biết ai là Chúa và bắt Ngài? (Mat 26:48)
5. Sau khi chối Chúa, Phi-e-rơ đã làm gì?
6. Chúa Giê-xu cầu nguyện bao nhiêu lần trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi bị bắt?
7. Điều răn nào là lớn hơn hết? (Mat 22:37)
8. Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ đã phản Ngài, thấy Chúa Giê-xu bị kết án thì ông đã làm gì? (Mat 27:3-5)
9. Chúa Giê-xu đã nói tiên tri những gì về những sự xảy đến trước sự cuối cùng?
10. Khi Chúa Giê-xu bị bắt thì các môn đồ đã làm gì? (Mat 26:56)