Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 7

Họ và tên Điện thoại
1. Thầy đội, những lính và người canh giữ Chúa Giê-xu đã nói gì khi thấy những việc xảy đến lúc Chúa chết?
2. Ai là người đến nơi Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu?
3. Tên của kẻ được tha trong ngày lễ Vượt qua khi Chúa Giê-xu bị bắt? (Mat 27:21)
4. Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ tại đâu?
5. Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni có nghĩa là gì? (Mat 27:46)
6. Hành động của Chúa Giê-xu khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài trước mặt Phi-lát?
7. Sự gì không xảy ra khi Chúa GIê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự?
8. Ai là người đã lăn tảng đá trước mộ Chúa ra? (Mat 28:2)
9. Trên cây thập tự, khi Chúa Giê-xu khát, có người đã cho Ngài uống gì? (Mat 27:48)
10. Họ đóng đinh Chúa Giê-xu với ai? (Mat 27:38)