Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 2

Họ và tên Điện thoại
1. Vậy người này là ai mà gió và biển cũng đều ____ người.
2. Chúa đã dùng hình ảnh nào để ví nước Đức Chúa Trời?
3. Vậy thì Con người cũng làm ____ ngày Sa-bát. (Mac 2:28)
4. Ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì mắc tội ______?
5. Có mấy loại đất để gieo giống?
6. Chẳng có điều chi ____ mà  không phải lộ ra, chẳng có điều chi ____ mà không phải rõ ràng
7. Chúa đã làm phép lạ cho tà mà xuất ra khỏi người Giê-ra-sê và nhập vào _______
8. Chúa dùng hình ảnh nào để ví dụ về những kẻ nghe đạo?
9. Không ai thắp đèn mà để dưới thùng, phải để đèn ______?
10. Người đàn bà bị bệnh mất huyết đã được lành bệnh nhờ cách nào?