Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 4

Họ và tên Điện thoại
1. Người giàu vào nước Thiên đàng khó hơn ________?
2. Ông Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là _______?
3. Chúa bảo môn đồ nào là : Ớ Sa-tan, hãy lui ra?
4. Ai _____ ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. (Mac 3:35)
5. Tên các môn đồ được thấy Chúa hóa hình?
6. Trong thí dụ về người gieo giống, đất tốt tượng trưng cho tấm lòng của những người nghe đạo - chịu lấy và _______?
7. Hai tiên tri cùng hiện ra với Chúa lúc hóa hình là ________?
8. Chúa hóa bánh lần hai cho bao nhiêu người ăn?
9. Chúa chữa cho người mù tại làng Bết-sai-đa bằng cách _____?
10. Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm ____, và làm ____ mọi người?